063/1066150, 060/2721711

Magnetna rezonanca ramena

Šta je magnetna rezonanca ramena?

Magnetna rezonanca ramena, kao neinvazivna metoda snimanja koja ne koristi jonizujuće zračenje, koristi magnetno polje za generisanje detaljnih preseka ramena. Ova metoda ima visoku osetljivost, stoga daje odlične rezultate u otkrivanju patoloških promena na kostima, tetivama, zglobnoj kapsuli i mišićima ramena.

Kada treba uraditi magnetnu rezonancu ramena?

Magnetnu rezonancu ramena treba uraditi kod:

 • sportskih povreda (istegnuća ili ruptura tetiva, povrede rotatorne manžetne, fraktura kosti, iščašenje zgloba, povreda tetive bicepsa i oštećenja glenoidnog labruma),
 • kongenitalnih anomalija,
 • infekcija ramena (najčešće osteomijelitis),
 • ruptura i upala burze,
 • oštećenja hrskavice,
 • degenerativne promena zglobova,
 • tumora (primarni tumori i metastaze),
 • ruptura mišića,
 • postoperativnih stanja (artroskopija, rekonstrukcija tetiva),
 • neobjašnjivi bol u ramenu koji se ne poboljšava lečenjem,
 • smanjeno napredovanja ramenog zgloba nakon operacije ramena

Koliko traje pregled?

Snimanje ramena magnetnom rezonancom traje između 25 i 30 minuta.

Magnetna rezonanca skocnog zgloba i stopala

Dijagnostički pregled ramena magnetnom rezonancom u Nišu možete stručno i efikasno obaviti u ordinaciji Artromedic po najboljim cenama