063/1066150, 060/2721711

Magnetna rezonanca (MRI) je potpuno neinvazivno, bezbolno skeniranje koje koristi veliki magnet zajedno sa radio talasima i kompjuterskom tehnologijom za snimanje slika različitih struktura unutar tela. MRI se može koristiti za skoro svaki deo tela i može da pokrije velike delove tela za relativno kratko vreme.

MRI skeniranje je veoma korisno u dijagnostici mnogih različitih bolesti i abnormalnosti.

Skeniranje obično traje 30 do 60 minuta u zavisnosti od veličine područja koje treba skenirati i broja slika koje se snimaju.

Rano otkrivanje i dijagnoza

Dok se druge metode testiranja ponekad mogu pokazati neefikasnim u dijagnozi određenih stanja, MRI može precizno otkriti mnoge bolesti i abnormalnosti čak i u njihovim ranim fazama. Ovo omogućava lekarima da efikasno dijagnostikuju i osigurava da će pacijent dobiti odgovarajući tok lečenja.

Lekari takođe mogu da koriste magnetnu rezonancu za praćenje lečenja, pošto lekar upoređuje prethodne MRI sa trenutnim MRI kako bi procenio da li je bilo pozitivnih ili negativnih promena.

U poređenju sa CT skeniranjem, MRI pruža bolji kontrast mekog tkiva. Ova vrsta skeniranja može efikasnije razlikovati masnoću, vodu, mišiće i druge strukture mekog tkiva kao što su ligamenti i hrskavica.

Ovo takođe može biti korisno kada se analizira sportska povreda ili stanje zglobova kao što je artritis. MRI može pružiti informacije o tome kako se krv kreće kroz određene organe i sudove, omogućavajući lekarima da identifikuju bilo kakve probleme sa cirkulacijom krvi kao što su blokade.

Bez izlaganja radijaciji

Jedna velika prednost MRI skeniranja je da nema izlaganja zračenju kao u slučaju rendgenskih snimaka, CT skeniranja i PET skeniranja. To znači da se MRI može bezbednije koristiti kod ljudi koji su posebno osetljivi na efekte zračenja, kao što su trudnice i bebe

Takođe, ogromna prednost MRI skenera otvorenog tipa kao kad nas u Artromedic-u je mogućnost snimanja osoba sa implantatima, spoljnim uređajima i dodatnim medicinskim uređajima.  Primeri implantiranih uređaja uključuju veštačke zglobove, stentove, kohlearne implante,  jer aparat zahvata samo deo extremiteta koji se snima (koleno, lakat, skočni  zglob, šaka, stopalo) a ne celo telo kao kod zatvorenog tipa kod kojih je snimanje osoba sa ugrađenim implantima neizvodljivo.

Još jedna značajna prednost našeg skenera u Artromedic-u je nepostojanje klaustofobije tokom snimanja jer kod otvorenog tipa skenera pacijent udobno leži van aparata dok se u aparatu nalazi samo deo tela koji se snima (npr. stopalo, koleno…).

MRI
MRI

MRI takođe ima prednost u odnosu na rendgenski snimak jer može da identifikuje otok i upalu. Može da prikaže i trodimenzionalne i slike poprečnog preseka ciljanog dela tela.

MRI skeniranje pruža veoma značajne informacije lekarima i može pomoći u postavljanju tačne dijagnoze. Lekar će naručiti MR skeniranje kako bi potvrdio ili isključio sumnjivo zdravstveno stanje.