063/1066150, 060/2721711

Anatomija zgloba i šake je složena i sadrži brojne male strukture.

Magnetna rezonanca (MRI) je često idealan modalitet snimanja u proceni različitih traumatskih i patoloških stanja ovog regiona.

Ručni zglob je možda najsloženiji zglob u telu i zahvaćen je širokim spektrom poremećaja. Sastoji se od brojnih malih struktura sa složenim morfologijama i anatomskim varijacijama, što dijagnostičko snimanje čini izazovnim.

Magnetna rezonanca (MRI) ima visoku prostornu i kontrastnu rezoluciju i može da karakteriše kost i meko tkivo bez korišćenja jonizujućeg zračenja, što ga čini idealnim modalitetom snimanja za procenu patoloških stanja koja utiču na zglobove.

 

Najčešće indikacije za snimanje magnetnom rezonancom su sledeće:

 

– otkrivanje rendgenski okultnih povreda kostiju,

– procena trouglastog fibrohrskavičnog kompleksa (TFCC) i unutrašnjih ligamenata ručnog zgloba,

– kidanje ligamenata prstiju i fleksora i ekstenzora,

– povrede tetiva

Pored toga, MRI je od velike pomoći u karakterizaciji opipljivih abnormalnosti, kao što su gangliona ciste, mase mekog tkiva i koštane izrasline, kao i za procenu uzroka perifernih neuropatija srednjeg i ulnarnog nerava unutar ručnog zgloba i šake.

 

 

dorsal_ligaments
volar_ligaments

Tehnike snimanja magnetnom rezonancom

MRI šake i ručnog zgloba zahteva optimizaciju parametara snimanja, uključujući malo vidno polje (često 8 cm za zglob), debljinu preseka (često 3-4 mm), širinu trake, vreme ponavljanja (TR) i vreme eha (TE) , u što kraćem vremenu kako bi se izbegla nelagodnost i umor pacijenta.

MRI cele šake je relativno ređi jer veće vidno polje može da smanji prostornu rezoluciju i ometa sposobnost otkrivanja unutrašnjeg poremećaja. Najčešća indikacija za snimanje cele šake je inflamatorni artritis.

MRI većeg vidnog polja cele šake se takođe može koristiti za procenu stanja koja mogu uticati i na šaku i na zglob, kao što je sumnja na infekciju  i za procenu malih stabilizujućih struktura, kao što su kolateralni ligamenti ili tetiva remenice.

 

Zaključak

MRI pruža izuzetan kontrast i prostornu rezoluciju kako bi omogućio tačnu, neinvazivnu procenu svih mišićno-skeletnih tkiva zgloba i šake. Da bi se generisale dijagnostičke slike u razumnom vremenu, pozicioniranje pacijenta, izbor skenera i kalema, kao i MRI parametri moraju biti optimizovani, a snimanje treba da bude prilagođeno tako da najbolje odgovori na kliničko pitanje.