Magnetna rezonanca perifernih zglobova kod reumatskih oboljenja

Magnetna rezonanca perifernih zglobova kod reumatskih oboljenja

Očigledna je potreba za boljim metodama od konvencionalnih kliničkih, biohemijskih i radiografskih pregleda u lečenju inflamatornih bolesti zglobova, jer ove metode nisu osetljive niti specifične za rane patologije i suptilne promene. Snimanje magnetnom rezonancom...
MRI Stopala i skočnog zgloba

MRI Stopala i skočnog zgloba

Stopalo i skočni zglob su među najtežim za snimanje zbog složene trodimenzionalne anatomije. Snimanje magnetnom rezonancom (MRI), sa svojim multiplanarnim mogućnostima, odličnim kontrastom mekih tkiva, sposobnošću snimanja koštane srži, neinvazivnošću i nedostatkom...
Šta je MRI Kolena

Šta je MRI Kolena

MAGNETNA REZONANCA (MRI) – KOLENO Magnetna rezonanca (MRI) kolena koristi moćno magnetno polje, radio talase i računar za izradu detaljnih slika struktura u kolenskom zglobu. Obično se koristi za dijagnostikovanje ili procenu bola, slabosti, otoka ili krvarenja...