063/1066150, 060/2721711

Ahilova tetiva se nalazi na zadnjoj strani potkolenice i povezuje mišiće lista za petnu kost. To je ujedno i najsnažnija  tetiva u telu čoveka i dugačka je oko 15 cm.

Ima ogroman značaj u procesu trčanja i kretanja uopšte.

Ova tetiva može biti oštećena ili povređena na više načina, a težina povrede može varirati od upale do potpunog pucanja (rupture).

Magnetna rezonanca sa velikom preciznošću može utvrditi upalu i vrstu rupture – da li je delimična ili potpuna

Slike koje su napravljene magnetnom rezonancom pokazaće ozbiljnost rupture ili upale i na taj način će vaš lekar moći da nađe najbolji tretman za vas.