063/1066150, 060/2721711

Očigledna je potreba za boljim metodama od konvencionalnih kliničkih, biohemijskih i radiografskih pregleda u lečenju inflamatornih bolesti zglobova, jer ove metode nisu osetljive niti specifične za rane patologije i suptilne promene.

Snimanje magnetnom rezonancom (MRI) nudi poboljšanu osetljivost na rane inflamatorne i destruktivne promene u perifernim zglobovima kod reumatoidnog artritisa (RA) i kod drugih inflamatornih bolesti zglobova.

KAKO IZGLEDA ARTRITIS NA MAGNETNOJ REZONANCI?

MRI i drugi napredak u medicinskom snimanju učinili su lakše otkrivanje artritisa u ranim fazama i procenu njegove težine. MRI skenovi su moćno oruđe za dijagnostikovanje artritisa, jer su osetljiviji od tradicionalnih rendgenskih zraka i ultrazvuka.

Artritis je stanje koje izaziva bol i upalu u zglobovima. Rano otkrivanje artritisa može pomoći ljudima da ranije pristupe efikasnom lečenju i usporiti napredovanje bolesti.

Artritis uglavnom pogađa zglobove i okolna tkiva. Sva oštećenja u ovim područjima biće vidljiva na MRI skeniranju. Radiolog ili druga vrsta lekara će tražiti sledeće znakove artritisa:

 

  • oštećenje hrskavice
  • koštane izrasline (osteofiti),
  • povećanje gustine kostiju
  • sinovitis ili upala sinovijalne membrane u zglobovima
  • edem koštane srži, koji predstavlja nakupljanje tečnosti u koštanoj srži
  • zglobni izliv, koji se obično naziva „voda u kolenu“

MRI je bolji za pregled mekog tkiva koje prekriva kosti. U poređenju sa drugim medicinskim tehnikama snimanja, MRI skenovi su veoma osetljivi i pružaju detaljne slike.

Kada se snima zglob, može se videti i kost i okolna tkiva. MRI može pokazati i da li je došlo do oštećenja kosti, što se može dogoditi u kasnijim fazama bolesti. Takođe može identifikovati da li su se sitni koštani fragmenti odlomili. Može pružiti detaljne slike okolnog tkiva, što lekarima omogućava da otkriju upalu u mekim tkivima mnogo ranije nego da su koristili rendgen.

MRI može identifikovati erozije kostiju i proceniti koliko artritis oštećuje  hrskavicu koja oblaže zglob pre nego što je ovo oštećenje vidljivo na rendgenskom snimku.

Dva najčešća tipa artritisa koje lekar može identifikovati pomoću MRI su:

  • Osteoartritis: Stanje u kojem se tkivo koje prekriva kosti u zglobovima raspada. Obično se javlja sa godinama ili usled prethodne povrede zgloba i izaziva trljanje zglobova jedan o drugi.
  • Reumatoidni artritis: Autoimuna bolest koja izaziva upalu u sinovijalnom tkivu koje oblaže zglobove. Autoimune bolesti nastaju kada imunološki sistem greškom napadne vlastita tkiva i delove tela.

MRI može jasno identifikovati neke od znakova osteoartritisa, uključujući i to da li se hrskavica troši. Takođe može otkriti znakove reumatoidnog artritisa, ali će lekar koristiti i niz drugih testova, poput testova krvi.

Lekari mogu da naprave razliku između mekih tkiva i tečnosti pomoću MRI. To znači da mogu da procene znake reumatoidnog artritisa, kao što su upala i stanje sinovijalne membrane. Sinovijalna membrana pokriva zglobove i štiti ih. Može se povećati (sinovijalno zadebljanje) kod ljudi sa reumatoidnim artritisom.

Da zaključimo,

MRI skeniranje je veoma korisno za dijagnostikovanje artritisa. Ono može pružiti detaljne slike zglobova i okolnih tkiva. Ove slike pomažu lekarima da postave dijagnozu i procene ozbiljnost stanja.