063/1066150, 060/2721711

Uganuće skočnog zgloba nastaje kada se ligamenti koji podržavaju skočni zglob rastegnu izvan svojih granica i pokidaju.  Takva povreda praćena je bolom, otokom, pomodrelošću sa spoljne a često i sa unutrašnje  strane skočnog zgloba.

Magnetna rezonanca pouzdano vizualizuje anatomiju ligamenta i patologiju na zglobu i nezamenljiva je u dijagnostici i proceni stepena povrede i određivanja daljeg toka lečenja.

Bez odgovarajućeg lečenja i rehabilitacije, teže uganuće može oslabiti vaš skočni zglob što  može dovesti do dugotrajnih problema, uključujući hronični bol u zglobu, artritis i stalnu nestabilnost.

 

Za sve informacije, konsultacije ili zakazivanje pregleda  pozovite nas

 ☎ 063 10 66 150