063/1066150, 060/2721711

Dok se lateralni epikondilitis u velikoj meri susreće na radnom mestu, on se popularno povezuje sa tenisom i stoga se često naziva „teniski lakat“

Lateralni epikondilitis ili teniski lakat, je sindrom prekomerne upotrebe tetive ekstenzora i pretežno utiče na tetivu ekstenzora karpi radialis brevis (ECRB). To je bolno stanje koje nastaje kada su tetive u laktu preopterećene, obično zbog ponavljajućih pokreta zgloba i ruke.  

Bol, koju uzrokuje teniski lakat, se javlja prvenstveno na mestu gde se tetive u podlaktici mišića spajaju sa koštanim neravninama na spoljnoj strani lakta.

Bol se takođe može širiti u podlakticu i ručni zglob. Može se širiti iz spoljne strane lakta prema podlaktici i ručnom zglobu. Najčešće se javlja između 30-te i 50-te godine života.

Simptomi su u početku slabijeg intenziteta, ako se ne tretira i ne leči – bol postaje sve intenzivnija. Takva bol može onemogućiti obavljanje dnevnih aktivnosti i narušiti kvalitet života.

Neki od simptoma koji se mogu pojaviti kod teniskog lakta su:

  • bol na spoljnoj strani podlaktice, ispod zgloba lakta
  • bol uzrokovana savijanjem ili podizanjem ruke
  • osetljivost na dodir u području lakta
  • podlakticu je teško ili nemoguće ispraviti bez propratnih bolova
  • oticanje zgloba

 Lateralni epikondilitis se javlja sa učestalošću sedam do deset puta većom od medijalnog epikondilitisa. Kao i kod medijalnog epikondilitisa, obično se javlja u 4. do 5. deceniji života.

Ne postoji određena rodna sklonost.

Pacijenti se često javljaju sa bočnim bolom u laktu, osetljivošću i otokom, koji se često pogoršava kada hvataju predmete tokom ekstenzije zgloba sa otporom. Najčešće se javlja kod igranja tenisa ili sličnih sportova sa reketom, ali stanje je često rezultat drugih sportskih ili profesionalnih aktivnosti koje se ponavljaju, ili bez prepoznatljivog uzroka.

Smatra se da stres koji se ponavlja i prekomerna upotreba dovode do tendinoze sa mikrokidanjem i progresivnom degeneracijom koja može napredovati do cepanja tetive.

Bolovi u laktu uzrokovani teniskim laktom često prolaze s vremenom, ipak ako lekovi protiv bolova i druge mere ne pomažu, lekar može predložiti fizikalnu terapiju, a u teškim slučajevima i operaciju.

Rehabilitacijske vežbe za bol u laktu su ključne za oporavak.

MRI snimanje je najčešće korišćeni modalitet i pokazao je odličnu pouzdanost u proceni lateralnog epikondilitisa. Pored uobičajene tendinopatije ekstenzora, RCL/LUCL abnormalnost je bila najčešći prateći nalaz i stepen povreda RCL/LUCL pozitivno je korelirao sa stepenom CET povreda.

Štaviše, stepen RCL/LUCL povreda pozitivno korelira sa jačinom bola.